Home

[English follows Dutch]

Welkom op de site van KUNST, dé studententurnvereniging van Nijmegen! Onze club bestaat uit ruim 120 enthousiaste leden, zowel dames als heren. Er wordt geturnd op alle niveaus, van beginners tot vergevorderden, het is dus geen probleem als je nog nooit geturnd hebt.

Naast turnen hebben we ook veel activiteiten en zijn er turnwedstrijden voor studenten waar je aan mee kunt doen. Ook hebben we een speciaal demo-team dat op aanvraag demonstraties geeft bij bijvoorbeeld sporttoernooien.

Heb je interesse in onze vereniging? Er worden 5 keer per jaar open trainingen georganiseerd, waarbij je vrijblijvend een kijkje kunt komen nemen. Onder het kopje activiteiten vind je de agenda waar alle open trainingen in staan. Aanmelden voor de open training kan door een mailtje te sturen naar bestuur@turnverenigingkunst.nl

Trainingstijden en -locaties

De trainingen van KUNST zijn op maandag en donderdag. Op beide dagen trainen wij in 2 groepen. Deze groepen zijn op basis van niveau en de groepen rouleren elke maand qua tijd.

Maandag groep 1 20:30-22:00 (Hazenkamp, Ploegstraat 5)
Maandag groep 2 21:30-23:00 (Hazenkamp, Ploegstraat 5)
Donderdag groep A 18:30-20:00 (Radbou Sportcentrum Hal, 1C)
Donderdag groep B 20.00-21.30 (Radboud Sportcentrum, Hal 1C)
Dinsdag (demo-team) 20.30-22.00 (Hazenkamp, Ploegstraat 5)

Contributie

28 euro per jaar
15 euro vanaf februari

Promofilmpje

Geïnteresseerd in KUNST? Bekijk dit filmpje of volg ons op facebook om een beeld te krijgen!

Welcome!

Welcome to the website of KUNST, the student gymnastics association of Nijmegen! Our club consists of more than 120 enthusiastic members, both men and women. You can practice gymnastics on every level, from beginner to advanced, so it is not a problem if you have never practiced gymnastics.

Besides gymnastics, we also have a lot of activities and you can participate in gymnastics competitions for students. Furthermore, we have a special demonstration team which gives demonstrations on request at sports tournaments for example.

Are you interested in our association? Introduction trainings are organised 5 times per year, at which you can come to take a look without any obligations. You can find the data in the Google Calander (tab activiteiten). Registering for introduction trainings is possible by sending an e-mail to bestuur@turnverenigingkunst.nl

Training times and locations

The trainings of KUNST are on Mondays and Thursdays. On both days we train in two groups. These groups are based on level and rotate every month in terms of time.

Monday group 1 20:30-22:00 (Hazenkamp, Ploegstraat 5)
Monday group 2 21:30-23:00 (Hazenkamp, Ploegstraat 5)
Thursday group A 18:30-20:00 (Radboud Sports Centre, Hall 1C)
Thursday group B 20:00 – 21:30 (Radboud Sports Centre, Hall 1C)
Tuesday (demonstration team) 20:30-22:00 (Hazenkamp, Ploegstraat 5)

Contribution

28 Euros per year
15 Euros from February

Trailer

Interested in KUNST? Watch the trailer above to get a picture of KUNST!