Trainingstijden en -locaties

De trainingen van KUNST zijn op maandag en donderdag. Op beide dagen trainen wij in 2 groepen. Deze groepen zijn op basis van niveau en de groepen rouleren elke maand qua tijd. Ook zijn er op incidentele basis trainingen op zondag.

Maandag & donderdag training 1: 20:30-22:00 (SportQube, Rosa de Limastraat 23)
Maandag & donderdag training 2: 21:30-23:00 (SportQube, Rosa de Limastraat 23)

We trainen in twee groepen. Groep A is voor de dames en heren van het lagere niveau, groep B is voor dames en heren van het hogere niveau. Iedere maand rouleert wie er op maandag en donderdag vroeg of laat traint. Dus als groep A in september vroeg traint op maandag, trainen ze laat op donderdag. In oktober betekent dit dat groep A in oktober laat traint op maandag en vroeg traint op donderdag.
Het zou kunnen dat je wel eens met een andere groep mee wilt trainen. Helaas kunnen wij dit niet altijd toestaan, dit omdat de veiligheid van training altijd voorop staat. De volgende Flowchart laat zien voor welke redenen het mogelijk is te vragen om op het trainingsmoment van de andere groep mee te mogen trainen:

Ook hebben wij TOL. TOL staat voor Technische Opbouw Lessen. In deze lessen wordt gewerkt aan het onder de knie krijgen van basis technieken. Eén blok TOL duurt ongeveer en maand en zal op de maandag of donderdag avond door Jasper gegeven worden. TOL zal niet de hele training in beslag nemen, er is ook nog ruimte om andere dingen te doen. Voorbeelden van TOL die we tot nu toe gehad hebben zijn de salto en stutrol. TOL vindt zowel in groep A als groep B plaats.

Naast de reguliere trainingen trainen wij dus ook af en toe op zondag van 19:30-21:00 in de SportQube. In deze training trainen leden van beide groepen tegelijk. Om het nog gezelliger te maken zijn ook externen welkom bij deze trainingen. Alumni en leden van zuster verenigingen zijn welkom op deze training, ook mag ieder lid een +1 mee nemen. Voor ieder niet lid wordt 5 euro gevraagd om mee te trainen. De data van deze zondagtrainingen zijn als terug te vinden in de agenda.

Weet je niet in welke groep je hoort? Stuur dan even een mailtje naar het bestuur (bestuur@turnverenigingkunst.nl) en geef aan in welke divisie je hebt geturnd of wat je wel/niet kan per toestel. Dan zorgen wij dat je in de juiste groep komt!