Wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, of er een andere vraag speelt die je niet bij het bestuur kwijt kan/wilt, dan kun je altijd terecht bij een vertrouwenscontactpersoon (VCP). Bij KUNST hebben wij twee vertrouwenscontactpersonen, Wim Broekman en Monique Laenen. Je kan contact met hun opnemen door te mailen naar: vcp@turnverenigingkunst.nl

Wij streven ernaar om een veilig en gezellig klimaat te creëeren voor onze leden en trainers, waarin iedereen zich thuis voelt. Mocht dit om welke reden dan ook niet zo zijn, dan zal daar naar gehandeld worden.

Grensoverschrijdend gedrag, omvat elk gedrag waarbij iemand zich onprettig voelt. Onder grensoverschrijdend gedrag kan vallen:
* (Seksuele) intimidatie
* Pestgedrag en buitensluiting
* Agressie en geweld
* Discriminatie

Functie vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De VCP is er hoofdzakelijk als meldpunt, om informatie te verstrekken en te begeleiden. Daarnaast zal de VCP het bestuur adviseren hoe om te gaan met bepaalde situaties. Het bestuur wordt alleen geïnformeerd over contact met een VCP, na overleg tussen de hulpbehoevende en contact persoon, of bij wettelijke verplichting.
Het gesprek met een VCP is dus altijd besloten en vertrouwelijk.

Mocht je er over twijfelen om contact op te nemen, schroom dan niet. De VCP zal jou adviseren hoe je met de situatie om moet gaan, wat je opties zijn, en tot welke gevolgen dit kan leiden. De VCP kan zelf de melding niet oplossen.

Mocht het zo zijn dat er na deze informatie nog vragen resteren, dan mag je altijd contact opnemen met de VCP of het bestuur.

Centrum Veilige Sport en Speak Up/ Fier

Kun of wil je met jouw vraag niet terecht bij onze eigen VCP, dan kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport van het NOC*NSF. Deze afdeling kent ook twee mogelijkheden om anoniem om hulp te vragen. Dit kan via Speak Up en Fier. Alle mogelijkheden om met het Centrum Veilige Sport in contact te komen vind je hier.

Gedragscode

Bij KUNST hebben we 10 regels waar we ons allemaal aan houden. Dit is de gedragscode. De gedragscode is als volgt;

  1. Plezier in sport staat voorop.
  2. Wees respectvol: bedank, feliciteer en moedig elkaar aan.
  3. Behandel elkaar net zoals je zelf ook behandeld wilt worden.
  4. Respecteer elkaars privacy. Denk hierbij ook aan het online plaatsen van foto’s en videos.
  5. Spreek elkaar aan op grensoverschrijdend gedrag.
  6. Gun trainers en bestuurders ook (online) rust, verwacht niet altijd direct een reactie.
  7. We geven elkaar slechts opbouwende kritiek en tips.
  8. We houden voldoende professionele afstand, tussen leden, bestuurders en trainers.
  9. Iedereen is welkom, ongeacht afkomst, uiterlijk, geslacht of geaardheid.
  10. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede sfeer binnen en buiten de turnzaal.